Välkommen till Triviumkonsult!

Triviumkonsult är en del av företaget Npf-konsult, vilket är ett kunskapsföretag med inriktning på kompetensutveckling och förändringsarbete inom behandling, skola, Trivium erbjuder föreläsning, utbildning, handledning, coaching och familjestöd inom psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom AD/HD, Autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom.

Trivium har som målsättning att:

  • Inspirera & motivera,
  • Öka förståelse & kunskap,
  • Ge dig nya glasögon som får dig att se saker på ett annat sätt,
  • Dela av egna erfarenheter, bidra med nya insikter och a-ha upplevelser

Målsättning & Vision

Maria har som målsättning att bidra till att skapa ett fungerande klassrum
för alla barns behov

Visionen är att inspirera, motivera, öka förståelse och bidra med ny kunskap. Kunskap som förhoppningsvis leder till nya insikter som kan motivera dig och som inte lämnar dig oberörd.

 

Företaget

Maria Andersson heter ägaren av företaget och Maria har idag mer än tio års erfarenhet inom NPF. Erfarenheten ligger främst inom att arbeta med barn och vuxna inom skola, särskola, habilitering, omsorg och socialtjänst. Maria jobbar även med personalhandledning och som konsult inom pedagogik, då främst inom skolan där hon kartlägger elever i sin skolmiljö och skapar fungerande åtgärdsprogram för varje enskild elev.

Läs mer och boka under föreläsning och utbildning samt Flickor med ADHD.

Kontaka mig

  Mobilnummer: 076 - 221 69 90