Möt Maria och lyssna på hennes resa!

Maria är en lysande och inspirerande föreläsare och bjuder på en upplevelse utöver det vanliga. Med stark inlevelse och härlig humor får ni följa med när hon berättar om hennes liv. Tre timmar fulla av nya kunskaper, insikter, skratt och igenkänning. Hennes sätta att berätta om hur skolan, tonåren och det vuxna livet varit kantat av kaos och misslyckande lämnar ingen oberörd. En föreläsning som berör med både skratt och stunder av sorg.

Teman

Barn med ADHD/ADD

Hur yttrar sig ADHD?

Hur gör man en grundläggande kartläggning av barns svårigheter och styrkor för att kunna skapa fungerande stödinsatser som är anpassad efter varje elev.

Flickor med ADHD/ADD

Visar flickor andra symptom än pojkar?  Viken flicka möter du?

Få kunskapen om hur problematiken kan identifieras och vilka uttryck de kan ta sig hos flickor i olika åldrar och skapa fungerande stödinsatser

Att leva med ADHD som vuxen

Hur är det att ha ADHD som vuxen? Svårigheterna ändras, men mycket är fortfarande svårt att klara av i vardagen. Hur använder vi de starka sidorna så att de kan kompensera de lite svagare? 

 

Vilket stöd behövs och hur kan vi runt omkring dessa personer hjälpa till? Vilka strategier kan vara till hjälp? 

Hur kan vi med ett respektfullt bemötande få dessa människor att växa och känna att de duger som de är? 

Vilka hjälpmedel finns att tillgå?

 

Biljetter

Alla biljetter till mina öppna föreläsningar bokas på Biljettbolaget. Klicka på knappen för att se aktuella föreläsningar och boka din biljett.

 Biljettbolaget 

Forskning

Forskning visar att flickor med ADHD/ADD inte når sina mål i skolan.

De halkar ofta efter i kärnämnen trots att de anstränger sig mer än andra elever.
Flickorna har ofta svårt med kamratrelationer och fritidsintressen, och känner sig ofta ensamma och annorlunda.

ADHD är två till tre gånger vanligare bland pojkar.

Enligt internationella studier är det vanligare att pojkar får diagnos, då få studier är gjorda på flickor och dess symtom.

Kontakta mig

  Telefonnummer: 076 - 221 69 90