FÖRELÄSNINGAR 2018

FÖR MED INFO OCH BOKNING AV BILJETTER  : Biljettbolaget

Vad innebär ADHD/ADD hos flickor?

Flickor med ADHD lider i tysthet - och får i vissa fall betala ett högt pris för att de inte bli identifierade i skolan, och därför får dom inte heller möjligheten till rätt stöd och hjälp.

Hur kan vi bli bättre på att identifiera
dessa flickor?

Visar flickor annan symtom än pojkar?

Vilken flicka möter du?

  • Den pratsamma impulsiva  flickan som oftast är positiv och glad. som har svårt att hänga med på lektionerna och som oftast är glöms och uppfattas som slarvig,  som i tonåren kan lägga sig till med ett riskfyllt beteende.
  • Den högpresterande prestations prinsessan som är duktig på att dölja sina svårigheter. Dessa flickor väljer oftast bort kompisar och fritidsaktiviteter för att göra bäst ifrån sig och uppnår högsta betyg.
  • Den tysta blyga flickan som är plikttrogen som trots sina ansträngningar inte lyckas nå upp till skolans förväntningar och krav. Halkar efter i skolan och lider ofta av oro och ångest.

Maria Anderssons är en lysande och inspirerande föreläsare hon  förmedlar kunskap på ett lite annorlunda sätt  och ger sin publiken något utöver det vanliga.  Med stor inlevelse och full energi berättar hon öppet och spontant och med härlig humor om sitt liv och hur hennes  ADHD påverkat henne.  En tänkvärd historia som väcker känslor och berör. Tänk om kunskapen funnits när hon var liten flicka, hade hennes liv kanske sett annorlunda ut då? 


Föreläsningen ger dig kunskapen om hur problematiken kan identifieras och vilka uttryck de kan ta sig hos flickor i olika åldrar.
Du får goda pedagogiska exempel på hur man kan arbeta för att identifiera flickor med ADHD/ADD och som är i behov av särskilt stöd.
Både förskolan och grundskolan har en viktig uppgift att fylla då flickor med ADHD/ADD är underdiagnostiserade.

Publikröster

"Har varit på många föreläsningar under mina 25 år som resurs inom skolan. Måste erkänna att de bästa föreläsningen. "

"Måste säga att du är oslagbar i kunskap, pedagogik och humor."

"Stort tacka för ditt underbara raka sätt att berätta gjorde att man var helt bunden till sin stol och de tre timmar bara försvann!"

"Vilken energi och vilket perspektiv du gav oss för att kunna bemöta de här flickorna i förskolan! Jag ville tacka dig så mycket för detta."

Biljetter

Alla biljetter till mina öppna föreläsningar bokas på Biljettbolaget. Klicka på knappen för att se aktuella föreläsningar och boka din biljett.

 Biljettbolaget 

Forskning

Forskning visar att flickor med ADHD/ADD inte når sina mål i skolan.

De halkar ofta efter i kärnämnen trots att de anstränger sig mer än andra elever.
Flickorna har ofta svårt med kamratrelationer och fritidsintressen, och känner sig ofta ensamma och annorlunda.

ADHD är två till tre gånger vanligare bland pojkar.

Enligt internationella studier är det vanligare att pojkar får diagnos, då få studier är gjorda på flickor och dess symtom.

Kontakta mig

  Telefonnummer: 076 - 221 69 90