Föreläsning och utbildning

Maria utbildar och föreläser för pedagoger och lärare, anhöriga samt verksamheter inom olika områden med fokus på psykisk ohälsa och NPF. Hon ger dig ett nytt perspektiv och öppnar upp för nya spännande tankebanor. Du får en helhetsbild och faktakunskap såväl som idéer om vad som kan behöva studeras ytterligare.

“Bakom varje barn med beteendeproblem står oftast vuxna med problem att förstå vad barnet behöver. Innan man gör något åt ett barns beteende, kan det vara klokt att lösa de vuxnas problem med förståelsen.”

Maria har över tio års erfarenhet av att hålla utbildningar inom NPF. Hon jobbar som konsult inom pedagogik och med att kartlägga barn och ungdomar i deras skolmiljö, med inriktning på hur barnens svårigheter påverkar deras möjlighet i skolan. Det är många faktorer som spelar in för att en elev ska få tillgång till, och upptäcka, sina talanger och förmågor. Det är viktigt att omgivningen har kunskap och förståelse om varje individ för att kunna ge denne möjligheten att lyckas.

Målgrupp

  • personal inom förskola och skola
  • lärare och studenter på universitet, högskolor, folkhögskolor, KY-utbildningar etc.
  • personal och klienter inom olika behandlingsverksamheter
  • politiker, psykologer, socialarbetare, poliser m.fl.
  • barn, ungdomar och vuxna med ADHD
  • anhöriga till personer med ADHD

Flickor med ADHD

Flickor med ADHD är en öppen föreläsning och temat är även en av mina stora passioner. Jag vill sprida kunskap och hjälpa dessa flickor att hitta sin egna väg i livet, att få den hjälp och det stöd de behöver för kunna ta tillvara på alla fördelar som ADHD bär mer sig, om en lär sig hantera det på (rätt) sitt sätt.

Föreläsningen berör följande områden:

  • Visar flickor andra symptom än pojkar?
  • Vilken flicka möter du? Den impulsiva, intrigerande, kreativa och bråkiga flickan? Eller den tysta, blyga, ensamma flickan som är så svår att nå?
  • Kunskap om hur problematiken kan identifieras och vilka uttryck de kan ta sig hos flickor i olika åldrar.
  • Pedagogiska tips och strategier för en kartläggning av varje enskild elev för att kunna ge rätt stöd och hjälp.

Läs mer...

Inspirationsföreläsning

Maria är en lysande och inspirerande föreläsare och bjuder på en upplevelse utöver det vanliga. Med stark inlevelse och härlig humor får ni följa med när hon berättar om hennes liv. Hennes sätta att berätta om hur skolan, tonåren och det vuxna livet varit kantat av kaos och misslyckande lämnar ingen oberörd.

Boka en anpassad och inspirerande föreläsning till ditt företag, förening, skola eller universitet.

Läs mer....

Uppdragsutbildning

Jag erbjuder möjlighet att arrangera specialanpassade föreläsningar och utbildningar för att det ska passar just er verksamhet.

Syftet med en uppdragsutbildning eller en föreläsning kan vara att få ny inspiration, nya idéer Grundläggande kunskap om de olika diagnoserna och fördjupade special kunskap, utveckla nya färdigheter och ta del av nya pedagogiska verktyg och strategier. Mer kunskap gör stor skillnad för er verksamhet och för den enskilde individen.

Läs mer....

Biljetter

Alla biljetter till mina öppna föreläsningar bokas på Biljettbolaget. Klicka på knappen för att se aktuella föreläsningar och boka din biljett.

 Biljettbolaget 

Forskning

Forskning visar att flickor med ADHD/ADD inte når sina mål i skolan.

De halkar ofta efter i kärnämnen trots att de anstränger sig mer än andra elever.
Flickorna har ofta svårt med kamratrelationer och fritidsintressen, och känner sig ofta ensamma och annorlunda.

ADHD är två till tre gånger vanligare bland pojkar.

Enligt internationella studier är det vanligare att pojkar får diagnos, då få studier är gjorda på flickor och dess symtom.

Kontakta mig

  Telefonnummer: 076 - 221 69 90